Wszelkie pytania dotyczące kongresu i konferencji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
contact@fbewarsaw2018.eu

Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem:
+48 502 550 109

Telefonicznie informacje udzielane są w języku angielskim i polskim.