Hotel Sheraton
Konferencja (piątek – 21 września 2018)
Walne Zgromadzenie (sobota – 22 września 2018)
biuro Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie
spotkanie Prezydencji i Komisji (czwartek – 20 września 2018)
biuro Krajowej Rady Radców Prawnych
spotkanie Prezydencji i Komisji (czwartek – 20 września 2018)
restauracja “Ale Gloria”
przyjęcie powitalne (czwartek – 20 września 2018)
restauracja “Villa Foksal”
uroczysta kolacja (piątek – 21 września 2018)
restauracja “Pod Gigantami”
opcjonalna kolacja (sobota – 22 września 2018)